Xavi Cornejo
Arquitecte
//Cat
Llicenciat en Arquitectura a l’ URL, ETSALS (2005).
El seu treball es centra en l’elaboració i desenvolupament de projectes dins de l’àmbit públic i privat. També duu a terme tasques de planejament i relacionades amb l’Administració Pública.

Des del 2005 fins al 2016 va exercir com a arquitecte municipal del municipi de Banyoles. Actualment exerceix des del despatx professional Xavi Cornejo Arquitectes que va crear el 2005.

L’estudi disposa d’un gran ventall de professionals especialitzats en diferents disciplines (enginyers, paisatgistes, advocats, interioristes, industrials, paletes, etc.) que col·laboren habitualment amb nosaltres a fi de poder-vos oferir i garantir el millor servei pels vostres projectes i necessitats.
//Esp
Licenciado en Arquitectura en la Univer sidad Ramon Llull, ETSALS (2005). Su trabajo se centra en la elaboración y desarrollo de proyectos dentro del ámbito público y privado. También lleva a cabo tareas de planeamiento y relacionadas con la Administración Pública. Desde 2005 hasta 2016 ejerció como arquite cto municipal del municipio de Banyoles. Actualmente ejerce desde el desp acho profesional Xavi Cornejo Arquitectes que creó en 2005. El estudio dispone de un amplio abanico de profes ionales especializados en diferentes disciplinas (ingenieros, paisajistas, abogados, interioristas, indu striales, albañil, etc.) que colaboran habitualmente con nosotros con el objetivo de poderos ofrecer y gara ntizar el mejor servicio para vuestros proyectos y necesidades.
//Eng
Graduate in Architecture from Univer sitat Ramon Llull, ETSALS (2005). His work is focused on project elaboration and deve lopment both in the private and public sector. He also carries out urban planning tasks and other projects related to the Public Administration. From 2005 to 2016, he acted as archit ect in the City Council of Banyoles. He currently works in the profession al architecture office Xavi Cornejo Arquitectes, which he founded in 2005. The studio has a wide range of professionals specializ ed in diverse fields (engineers, landscape artists, lawyers, interior designers, industrial designers, bric klayer, etc.) who frequently collaborate with us aiming at providing the best services for your projects and needs.
Previous
Next
L’estudi disposa d’un gran ventall de professionals especialitzats en diferents disciplines (enginyers, paisatgistes, advocats, interioristes, industrials, paletes, etc.) que col·laboren habitualment amb nosaltres a fi de poder-vos oferir i garantir el millor servei pels vostres projectes i necessitats.
El estudio dispone de un amplio abanico de profes ionales especializados en diferentes disciplinas (ingenieros, paisajistas, abogados, interioristas, indu striales, albañil, etc.) que colaboran habitualmente con nosotros con el objetivo de poderos ofrecer y gara ntizar el mejor servicio para vuestros proyectos y necesidades.
The studio has a wide range of professionals specializ ed in diverse fields (engineers, landscape artists, lawyers, interior designers, industrial designers, bric klayer, etc.) who frequently collaborate with us aiming at providing the best services for your projects and needs.
Nina Fett
Arquitecta
Nina Fett

Diploma en Arquitectura a la Universitat Tecnològica de Múnich (2012)

Llicència i homologació del diploma a Espanya (2020)
Previous
Next
Anna Romans
Administració
Anna Romans

Llicenciada en Dret a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (2011)

Màster de Marketing a la Barcelona School of Management (2013)
Previous
Next

XAVI CORNEJO ARQUITECTES

  • C/ Doctor Hysern, 22, 3er B 17820 Banyoles, Girona
  • info@xavicornejo.com
  • +34 972 57 65 22 | +34 679 20 31 01