Serveis

Assessorament tècnic

Estudis previs

Avantprojectes

Projectes d’execució

Direccions d’obra

Gestió d’obra

Edificació

Treballs tècnics
Projectes d’urbanització
Parcel.lacions
Segregacions
Declaracions d’obra nova
Expedients de major cabuda

Dictàmens i altres

Estudis
Projectes d’urbanització
Parcel.lacions
Segregacions

41097.58
m2
construïts
20058204.51
invertits
99
-
projectes redactats
144
-
informes resolts

Opinions